Tradiční MUSADO

Tato část je určena civilním osobám a zájemcům o výcvik bojových technik v tradičním stylu.
Ve své podstatě proto vychází především z principů nastolených koncem 19. století buddhistickými mnichy – bojové umění jako „cesta“ k osobnímu sebezdokonalování, duševnímu růstu, zachování tělesné kondice a k sebepoznání.

Dělí se dále na čtyři samostatné výukové programy:

  • Wae Gong- vnější síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro boj prázdné ruky proti prázdné ruce, pro boj prázdné ruky proti ozbrojené ruce a pro boj ozbrojené ruky proti ozbrojené ruce.
  • Nae Gong – vnitřní síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro koncentraci, správné dýchání a rozvoj vnitřní energie.
  • Shin Gong- mentální síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro meditaci, rozvoj myšlenkových pochodů, k rozšíření teoretických vědomostí a také k pochopení duševních hodnot.
  • Moo Gi Gong – síla zbraně – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro rozvoj boje se zbraněmi.