Sebeobrana pro ženy

Kurzy bezpečného chování a sebeobrany pro ženy

Dnešní svět se velice rychle vyvíjí, je velmi náročný především na čas nebo osobní schopnosti a často je přitom i velmi nebezpečný. Zvláště ženy se mohou v podstatě kdykoliv stát objektem některé z forem násilné kriminality (od domácího násilí, přes okradení až po znásilnění či zabití). Ženy by se tomuto násilí neměly předem pasívně poddávat, měly by si uvědomit, že nikdy nejsou zcela bezbranné a že i s určitým fyzickým handicapem se mohou útočníkovi postavit a účinně bránit (pozn.: zda se má žena při napadení bránit či ne, je mezi odborníky dlouhodobě diskutovaný problém, my toto necháváme na osobním rozhodnutí …).

Z výše uvedených důvodů pořádá WMA již přes 20 let specializované kurzy bezpečného chování a sebeobrany pro ženy. Naše praktické semináře vycházejí především z technik bojového systému MUSADO®. Zahrnují v sobě jednak osobní obranné dovednosti, psychickou přípravu, strategii verbálního projevu, tak i vědomé ovládání únikových manévrů a použití různých obranných prostředků – vše sestaveno pro tělesnou a psychickou konstituci žen. Veškeré získané bojové dovednosti jsou následně procvičovány v interaktivních scénářích (navozených modelových situacích), které otevírají účastnicím kurzu bránu reálného zvládnutí nepříjemných či nebezpečných situací (od verbálního napadání, přes fyzické obtěžování až po reálné přepadení), přičemž důraz je při tréninku vždy kladen na rychlé uvědomění si situace a zvolení té nejoptimálnější obrany či strategie.

Program všech kurzů bezpečného chování a sebeobrany MUSADO® pro ženy je vytvořen na základě praktických zkušeností hlavních instruktorů WMA z řad PČR a AČR. Vychází také ze studia této problematiky v naší i zahraniční literatuře a hlavně pak z praktických mezinárodních seminářů s předními specialisty na sebeobranu a boj zblízka.

V kurzech bezpečného chování a sebeobrany MUSADO® pro ženy nabízíme tuto základní kombinaci teorie a praxe:

TEORIE: právní rámec sebeobrany, psychologické aspekty sebeobrany, zásady bezpečného chování, taktika sebeobrany.

PRAXE: průpravné techniky, obrana proti držení a škrcení, obrana proti úderům a kopům, boj na zemi, obrana proti zbraním, použití zbraní a improvizovaných prostředků v sebeobraně, praktické řešení modelových situací.

V případě zájmu o výcvik nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.


    Odesláním tohoto kontaktního formuláře dávám dobrovolně správci WMA souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů a to v souladu s platným Nařízením GDPR. Jsem si vědom toho, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Prohlašuji, že jsem starší 16 let. Bližší informace o ochraně osobních údajů WMA naleznete v odkazu Organizace WMA/zpracovani-a-ochranu-osobnich-udaju