(fonetický přepis výslovnosti)

V dějinách lidstva snad neexistuje žádná sekta, řád nebo společenství, které by svým členům nepředpisovalo přísnou formu chování, pořádku a disciplíny. Tak tomu bylo samozřejmě i v centrech asijských bojových umění a v organizacích které je praktikovaly. Její základ většinou tvořila náboženská a společenská pravidla uzpůsobená struktuře a poslání daného subjektu. Jako příklad můžeme uvést „Morální kodex šaolinského mnicha“, sepsaný za období vlády čínské dynastie Ming, který je považován za první významný počin v oblasti rozvoje etiky bojových umění.

Výchozí předlohou pro zásady chování žáků MUSADO® (a také jiných novodobých korejských stylu) se stalo pět světských příkazů (oge) sepsaných mnichem Wongwang popsa pro rytíře hwarang. Za použití volného výkladu těchto příkazů a jejich uzpůsobení výcvikovým potřebám vznikla přísaha (kodex) žáka MUSADO®:

Po složení přísahy by měl pak dále každý žák MUSADO® dodržovat v každodenním životě tyto morální a etické zásady novodobého válečníka:

Dodržováním těchto zásad a ctností přebírá každý z nás štafetu, která je již několik století stará. To je také jeden ze způsobů jakým je udržována při životě idea bojových umění, která pak v kladném smyslu slova ovlivňuje i náš osobní přístup k běžnému životu. Bojový styl totiž není jen bezduché mlácení rukama a nohama (u některých jednotlivců především pusou). Bojové umění tvoří ucelený životní styl, který nás učí jít proti všem problémům a překážkám přímou cestou, s hlavou vzpřímenou, se ctí a bez obav z následku nebo dokonce smrti.