MUSADO MILITARY COMBAT SYSTEM

MUSADO MCS je moderní a velmi dynamický systém sebeobrany a boje zblízka.

Hlavním instruktorem a velmistrem tohoto stylu byl pan Herbert Grudzenski ze SRN. Ten po 20ti letech tréninku bojových umění, převážně korejských, obdržel od svého hlavního učitele KANG-BYUNG SUN titul SULSA, tedy mistr a učitel. Tento titul jej opravňoval založit vlastní školy a prosazovat vlastní styl výuky. A tak vzniklo MUSADO®. To je přizpůsobeno více potřebám a možnostem Evropanů, ale ctí asijské technické a etické prvky. Později byl na jeho základě, studijní skupinou pro boj zblízka, vytvořen ještě specifický tréninkový program, určený výhradně pro výcvik policejních a armádních složek – MILITARY COMBAT SYSTEM (MCS). Jeho nástupcem, hlavním instruktorem a prezidentem WMA se stal v roce 2012 Oldřich Šelenberk, čestný 7. dan (od roku 1989 do roku 2012 hlavní představitel Czech MUSADO Association).

Uznání od Armády ČR a URN PČR

 

Výcvik MUSADO MCS je rozdělen do čtyř samostatných částí:

 • Basic hand to hand combat – základní výcvik sebeobrany a boje zblízka. Obsahuje údery, kryty, kopy, postoje, porazy, přehozy, podmety, škrcení, páčení, bojové pády a vlastní techniky sebeobrany.
 • Basic stick fighting for combat – základní výcvik obrany proti tyči a boj s tyčí
 • Knife self-defence for combat – obrana proti útočníkovi s nožem a boj s nožem
 • Knife fighting and advanced combat skill – speciální techniky s nožem a bojové techniky pro pokročilé, např.: boj nože proti noži, likvidace strážného, poutání pachatele, špinavé triky a pod.

Jednotlivé bloky výcviku jsou vždy zakončeny technickou zkouškou. Po absolvování čtvrtého stupně je příslušný adept oprávněn nosit pás černé barvy (1.Dan) a stává se tak instruktorem mezinárodní organizace World Musado Association.

Všem účastníkům je vštěpováno 10 základních důvodů proč cvičit sebeobranu a boj zblízka. Těmto 10-ti modelovým situacím byl podřízen i výběr technik do MUSADO MCS a také jejich trénink, jenž je instruktory vždy co nejvíce přibližován realitě a potřebám jednotlivých osob, jednotek či útvarů.

Proč trénovat v armádě a u policie sebeobranu a boj zblízka:

 • Když je policista nebo voják zaskočen a nestačí použít svoji zbraň
 • Když může použít svoji zbraň, ale ona selže
 • Když svoji zbraň ztratí
 • Když je mu zbraň během zákroku nebo boje odebrána
 • Když dojde munice
 • Když munice je, ale není čas na dobíjení nebo přebíjení zbraně
 • Když by vlastní palbou ohrozil své kolegy nebo nezúčastněné osoby
 • Když boj musí být z taktických důvodů proveden potichu
 • Pro řešení krizových situací a ochranu hodnot státního zájmu
 • Pro osobní život např. pro ochranu své osoby a rodinných příslušníků

 

Vzhledem k tomu, že bojové korejské techniky obsažené v MUSADO MCS byly přizpůsobeny možnostem a schopnostem řadového policisty či vojáka, skýtá tento systém několik základních výhod při jeho výcviku:

 • nevyžaduje speciální tělesnou sílu nebo akrobatické prvky
 • obsahuje jednoduché pohyby, které vycházejí z přirozených možností jednotlivce
 • učí použít každý dosažitelný předmět jako zbraň
 • učí jak boj v co nejkratší době ukončit
 • vychází z potřeb policisty nebo vojáka a je proto zaměřen na jeho výzbroj a výstroj
 • byl vyvinut pouze pro řešení krizových situací, nikoliv jako sport
 • obsažené techniky byly prověřeny nesčetnými zápasy v dlouholeté historii lidstva
 • na základě počtu technik v čtyřbodovém rozdělení systému MUSADO MCS je možné vytvořit učební plány pro kteroukoliv složku police nebo armády s přihlédnutím k jejímu poslání nebo specifickému zaměření
 
 

MUSADO MILITARY COMBAT SYSTEM
se v České republice cvičí od roku 1989. V roce 1993 byl, na základě výběrového řízení, zaveden oficiálně do výcviku Armády ČR a to především u výsadkových, průzkumných a speciálních jednotek. Pro zájemce z řad příslušníků PČR a MP jsou po celé ČR zakládány dobrovolné kluby MUSADO MCS. Zvláštní pozornost ze strany instruktorů WMA je v současné době věnována spolupráci při výcviku členů zásahových jednotek PČR.

Každý způsob boje, který se cvičí dlouho, dobře a se zaujetím, může v reálné situaci obstát. Jednotlivé bojové styly se sice od sebe liší preferencí technik, názvem nebo původem, to ale není nejdůležitější. Podstatné je, co od toho „svého“ stylu očekáváme a pro jaký účel jsme jej začali cvičit. Sportovec bude hledat sportovní styl s možností získat umístění a medaili, válečník v srdci bude inklinovat spíše k plno-kontaktním stylům, člověk s mírnou duší bude hledat harmonický tradiční styl a voják nebo policista bude hledat to, co mu pomůže při výkonu jeho povolání. Rozhodně ale neexistuje nic tak univerzálního, aby člověk po shlédnutí kazety či přečtení knihy byl „nepřemožitelný“. Vše je založeno především na tvrdé dřině, odříkání a pravidelnosti, někdy pak na náhodě, štěstí a taktice. A toto se snažíme naučit i naše studenty v MUSADO MCS.

Tento systém si neklade za cíl vychovávat špičkové zápasníky či závodníky. Jeho posláním je především naučit každého vojáka či policistu dostačujícím základům sebeobrany a boje zblízka.

 

MUSADO® MILITARY COMBAT SYSTEM

je licenčně chráněný název a způsob výuky. Proto používání metodických materiálů, technik nebo jeho vyučování podléhá povolení schválených zástupců World Musado Association.