Kdo byl Grandmaster H. Grudzenski?

Herbert Grudzenski (+20. 9. 2012), zakladatel moderního bojového umění MUSADO -„Cesta válečníka“, se narodil v roce 1947 ve městě Recklinghausen v Severním Porýní – Vestfálsku v západním Německu. Část svého dětství prožil v poválečné době, která silně ovlivnila život všech Němců. Dějištěm jeho dětských her byly ruiny a rozbombardované domy, pozůstatky 2. světové války. Během těchto let byl svědkem ostrých konfliktů mezi soupeřícími mladistvými gangy, které se vytvářely v různých částech města a jenž prosazovaly proti sobě navzájem své mocenské zájmy.

V roce 1959 ve věku 12 let si chtěl Herbert Grudzenski rozšířit své bojové zkušenosti, nabyté v nespočetných dětských potyčkách a proto vstoupil do nově založeného oddílu Judo při policejním sportovním klubu v Recklinghausenu. Byl nejmladším členem tohoto klubu a k jeho úkolům proto zpočátku patřilo připravovat před tréninkem tatami a po tréninku jej zase uklízet. Jeho úplně prvním trenérem byl mistr Bruno Leopold, jenž ho úspěšně zasvětil do základů bojového sportu Judo.

V následujících letech, poté co vyhrál celou řadu okresních, krajských a republikových mistrovství, byl přijat do reprezentačního výběru mládeže, který tehdy vedl trenér seniorské reprezentace Německa, japonský mistr Tokio Hirano. Pod vedením tohoto mistra absolvoval Herbert Grudzenski také tréninky jeho školy Jiu-Jitsu. V sousedním městě Münsteru navíc ve stejné době navštěvoval tréninky Aikido u japonského mistra Katsuakiho.

Ve věku 20 let byl již Herbert Grudzenski nositelem černého pásu v Judo a Jiu-Jitsu. Ve své stálé touze po dobrodružství se dobrovolně přihlásil v roce 1968 do německého Bundeswehru a to k výsadkovým jednotkám.V letech 1968-1970 sloužil jako voják u 313. výsadkářského praporu ve Wildeshausenu v severním Německu. Parašutistický výcvik získal na škole pro výsadkové operace a leteckou přepravu v Altenstadtu (horní Bavorsko). Na této škole spojoval výcvik tvrdost a osobní vůli, s konečným cílem maximalizovat výdrž. Jejím heslem bylo: „Kdo přežije tento výcvik, přežije už v dalším životě vše!“ Zde také absolvoval společné manévry s americkými a francouzskými elitními jednotkami a svých prvních 5 seskoků padákem. Následovaly další seskoky v noci, do vody a do neschůdného terénu.

V roce 1970 po ukončení své služby v armádě otevřel ve městě Castrop-Rauxel soukromou školu asijských bojových umění, ve které vyučoval jako profesionál na plný úvazek Judo a Jiu-Jitsu.V 70. letech procházelo Německo mnoha bouřlivými událostmi. Jeho dosud nedobudovaná poválečná ekonomika se stávala terčem častých teroristických útoků, rozličných forem vydírání a také brutálních únosů. Byla to také doba „studené války“ a vzájemného zbrojního soupeření světových mocností. Bylo to ale i období hospodářského vzestupu německého průmyslu. Po 2. světové válce pociťovala ekonomická sféra, vzhledem k velkému počtu padlých vojáků, nedostatek pracovních sil pro svojí obnovu. Do Německa, především do průmyslového Porúří, proto začali přicházet zahraniční dělníci z Itálie, Řecka, Španělska, Turecka, Japonska a Koreje. Ve městě Castrop-Rauxel žilo z tohoto důvodu asi 900 korejských dělníků, kteří našli práci v okolních uhelných dolech a také v nově budovaných výrobních komplexech. Mezi nimi byla i malá skupinka mistrů Taekwondo, Hapkido a Kuksolwon – moderních korejských bojových umění jenž vznikly v Koreji po II.světové válce, které byly ovšem v Evropě víceméně dosud neznámé. Herbert Grudzenski navázal s některými uvedenými mistry kontakt a získal je jako učitele pro svojí soukromou školu. V této době existovalo v Porúří pouze 5 profesionálních škol bojových umění, konkrétně v Recklinghausenu, Castrop-Rauxelu, Dortmundu, Bochumi a Gelsenkirchenu.

V soukromé škole asijských bojových umění „JOSHI“ Herberta Grudzenského vyučovali mezi lety 1970 a 1979 tito korejští mistři:

  • mistr Su-Ung Chae, držitel 8. Danu, majitel školy Taekwondo v Berlíně
  • mistr Bo-Joung Shin, držitel 8. Danu, majitel školy Taekwondo v Hamburku
  • mistr Myong-Pal Ko, držitel 8. Danu, majitel školy Hapkido a Koong Joong Musul v Darmstadtu
  • mistr Woo-Kang Kim, držitel 8. Danu, majitel školy Taekwondo v Bochumi
  • mistr Joung-Sol Har, instruktor vojenských a policejních sebeobranných technik v Koreji

Herbert Grudzenski s výše uvedenými mistry osobně trénoval a v následujících letech dosáhl v Taekwondo technického ocenění 5. Dan. Jeho doklady byly vystaveny nejvyšším velmistrem Taekwondo Dr. Kim-Jong Unem, nositelem 9. Danu a prezidentem Světové federace Taekwondo (WTF) se sídlem v Soulu.
Zvlášť významným korejským učitelem Herberta Grudzenského byl velmistr Soon-Byung Kang. Ten jej přijal do svého rodinného Dojang jako svého prvního a zároveň posledního neasijského žáka. V letech 1970 až 1973 vyučoval Herberta Grudzenského starým technikám MUSUL (všeobecný výraz pro korejské válečné dovednosti) ve spojitosti s asijským náboženstvím a přírodní medicínou. V roce 1973 odešel mistr Kang do USA. Při této příležitosti propůjčil Herbertu Grudzenskému vojenský titul SULSA -„Mistr a učitel techniky“. Tento titul jej opravňoval k založení vlastního Dojang a také k prosazování vlastního směru výuky korejských technik, čehož později Herbert Grudzenski využil.

V roce 1980 přivedl Herbert Grudzenski do své školy bojových umění dalšího velkého učitele mistra Myong-Hee Kang, dnes držitele 8. Danu v Taekwondo a Hapkido. Velmistr Kang předtím působil jako instruktor u různých korejských speciálních vojenských jednotek, například výsadkářů (divize Tygr) a námořní pěchoty (divize Modrý drak). Kromě toho cvičil zvláštní policejní zásahovou jednotku v přístavním městě Pusan. Herbert Grudzenski absolvoval u mistra Kang soukromý 4 týdenní intenzivní výcvik, při kterém si dále rozšířil své znalosti korejských vojenských technik pro boj zblízka.

Během svého života, kdy na jedné straně bojová umění vyučoval a na druhé straně se je sám dále učil, shromažďoval Herbert Grudzenski techniky, metody výcviku a postupy, které mu předávali jeho jednotliví učitelé, především pak mistr Byung-Soon Kang a Myong-Hee Kang. Asi tak v první polovině 80. let je utřídil a spolu se svými vlastními tréninkovými zkušenostmi z nich vytvořil nový a moderní ucelený systém sebeobrany a boje zblízka, který nazval ,,Cesta rytířů Hwarang a Sulsa“. Zastřešující organizací tohoto systému byla jeho německá DHSO-Deutsche Hwarang-do und Sulsa Organisation. Ideově tak chtěl navázat na historický význam korejských válečníků Hwarang a Sulsa. Po kontaktu s Dr. Joo-Bang Leem z USA, který dříve zaregistroval svojí mezinárodní obchodní známku Hwa Rang Do, byl ale nucen název svého stylu změnit.

Zvolil tedy pro své moderní bojové umění název nový:

MUSADO – „Cesta válečníka“ (myšleno jako „Cesta korejského válečníka“). Učinil tak v naději, že mnohé z jeho bojových technik, které mají své kořeny v Koreji, nebudou zapomenuty. Naopak, že budou v dnešní době žít dále, ku prospěchu všech narozených generací bojovníků.

MUSADO je styl, který je mentálně a technicky blíže potřebám a možnostem nás Evropanů, ale který přitom dodržuje základní asijské etické principy a technické postupy. Není sportem, proto se v něm nepořádají žádné soutěže, ale není také jenom bojovým uměním. Dá se spíše prezentovat jako životní styl který nás učí přemáhat strach a čelit těžkostem života. Jako styl který vyučuje lidskosti, sebeovládání a který rozvíjí potenciál naší fyzické a duševní kondice. Jako jedna z cest která by nás mohla dovést k získání tělesné rovnováhy sil Um – Jang.

V roce 1985 založil Herbert Grudzenski svojí SMN – Studijní skupinu pro vojenský boj zblízka, která se skládala z bývalých i aktivních vojáků tří průzkumných rot pozemního vojska, členů stíhacích oddílů výsadkových praporů, bojových plavců a potápěčů spolkového námořnictva a také jednotlivých členů nejrůznějších SEK (zvláštních zásahových oddílů policie) a BGS (hraniční policie). Jako metodičtí poradci asistovali v této studijní skupině i někteří instruktoři sebeobrany z armád NATO umístěných v SRN. Hlavním úkolem SMN bylo ověřit a vyhodnotit, na základě vojenských hledisek a osobních zkušeností, již zavedené armádní výcvikové postupy a techniky boje zblízka. Následně, podle výsledků této analýzy, pak navrhnout techniky, metody a strategie nové, které budou realistické, účinné a vhodné pro válečné účely. Tímto způsobem, za použití technik z MUSADO vznikl „Vojenský bojový systém MUSADO“ – MUSADO Military Combat Systém, dále jen MUSADO MCS.

Začátkem devadesátých let založil Herbert Grudzenski světovou organizaci WMA – World MUSADO Association, která nyní sdružuje všechny studenty a instruktory MUSADO z jednotlivých zemí. Od tohoto okamžiku jsou také veškeré aktivity Herberta Grudzenského vedeny pouze v duchu MUSADO a zastupovány výhradně jeho organizací WMA.

I v současné době je Herbert Grudzenski v odborných kruzích SRN stále považován za jednoho z významných specialistů na vojenský boj zblízka. Vždyť více jak polovinu svého života, tj. více než 33 let, se na plný úvazek odborně zabýval znovuobjevováním, studiem a rozvojem korejských válečných a bojových technik. Proto byl  Herbert Grudzenski v této oblasti také poměrně žádaným konzultantem a jako učitel a poradce se specializoval na technicko-taktický výcvik boje zblízka členů státních ozbrojených nebo bezpečnostních složek.

MUSADO je mezinárodně registrováno a chráněno.
Proto výuka tohoto stylu, použití symbolů, názvů, metodických a propagačních materiálů podléhá písemnému schválení autorizovaných zástupců World MUSADO Association.