Co je MUSADO®

Pokud chceme zjistit kam až sahají kořeny, z kterých tento styl vychází, musíme jít hlouběji do korejské historie:

MU SUL (všeobecný výraz pro bojové praktiky) je v Koreji známo po staletí.
Za doby, kdy byl tento stát ještě rozdělen na tři královské říše (KOGURYO, SILLA, PAETCHE), museli Korejci bojovat mnohokrát se sousedními národy a tím vnikaly bojové metody, které jednotlivé osoby a rodiny dále rozvíjely. A to nejen k účelům sebeobranným, ale také k udržení fyzické a psychické kondice.

Ve stylu MUSADO® jsou obsaženy techniky těchto tří prastarých MU SUL stylů:

 • KOONG JONG MU SUL – bojové umění královských a šlechtických rodin
 • BULKYO MU SUL – bojové umění budhistických mnichů
 • SADO MU SUL – bojové umění rodinných klanů

MUSADO® je moderní způsob sebeobranného boje.
MUSADO® se dá také prezentovat jako životní styl, který učí přemáhat strach a těžkosti života.
MUSADO® je styl, který vyučuje lidskosti a pomáhá hledat vnitřní energii a vyrovnanost.

Velmistrem celé mezinárodní organizace MUSADO® (WMA) byl pan Herbert Grudzenski ze SRN. Ten od svého mistra KANG BJONG-SUN po 20ti letech tréninku a studia obdržel titul SULSA – což v přeneseném významu znamená „mistr a učitel techniky“.

Moderní bojové umění MUSADO® dělíme na dvě samostatné části:

• Tradiční MUSADO
Tato část je určena civilním osobám a zájemcům o výcvik bojových technik v tradičním stylu.
Ve své podstatě proto vychází především z principů nastolených koncem 19. století buddhistickými mnichy – bojové umění jako „cesta“ k osobnímu sebezdokonalování, duševnímu růstu, zachování tělesné kondice a k sebepoznání.

Dělí se dále na čtyři samostatné výukové programy:

 • Wae Gong- vnější síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro boj prázdné ruky proti prázdné ruce, pro boj prázdné ruky proti ozbrojené ruce a pro boj ozbrojené ruky proti ozbrojené ruce.
 • Nae Gong – vnitřní síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro koncentraci, správné dýchání a rozvoj vnitřní energie.
 • Shin Gong- mentální síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro meditaci, rozvoj myšlenkových pochodů, k rozšíření teoretických vědomostí a také k pochopení duševních hodnot.
 • Moo Gi Gong – síla zbraně – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro rozvoj boje se zbraněmi.

• MUSADO Military Combat System

Tato část je určena výhradně pro výcvik příslušníků armádních nebo policejních složek a IZS. Je založena na původním pragmatickém poslání bojových umění – přežít a zvítězit!

Dělí se také na čtyři samostatné výukové bloky:

 • Basic Hand To Hand Combat – základní boj zblízka
 • Basic Stick Fighting For Combat – základní bojové techniky s holí
 • Knife Self Defense For Combat – obrana proti bojovému noži
 • Knife Fighting And Advanced Combat Skills – boj s nožem a zvláštní bojové praktiky pro pokročilé

Bližší informace o této samostatné části jsou uvedeny v odkazu MUSADO MCS