ZÁKLADNÍ KOREJSKÉ VÝRAZY

(fonetický přepis výslovnosti)

Umění, techniky
Čilsiksul – techniky škrcení
Hengsonsul – techniky zahřátí a rozhýbání
Hohuppop – dechové techniky
Hosinsul – techniky sebeobrany
Ilboterjon – cvičení (sparing boj) na 2 kroky
Iboterjon – cvičení (sparing boj) na jeden krok
Insul – přírodní léčitelství
Kchalsul – techniky s nožem
Kibonsul – základní obranné sestavy
Kjokpchasul – přerážecí techniky
Kjorugisul – techniky bojových pohybů
Kolgisul – techniky podmetů
Komdo – umění („Cesta“) meče
Kung džung musul – techniky královských paláců
Mahjolsul – techniky útoku na paralyzující body
Moksul – techniky páčení
Mudo – bojové umění, též „cesta válečníka“
Mugigongsul – techniky se zbraněmi („síla zbraní“)
Muje – válečné umění
Nakpop – umění pádů
Negongsul – vnitřní techniky („duševní síla“)
Obočchigisul – techniky porazů
Őgongsul – vnější techniky („vnější síla)
Pongsul – techniky s tyčí
Pop, sul – umění, technika
Pulgjo musul – techniky buddhistických mnichů
Sado musul – techniky rodinných klanů, rolníků a čeledi
Sahjolsul – techniky útoku na smrtelné body
Singongsul – mentální techniky („mentální síla“)
Tonghjolsul – techniky útoku na bolestivé body

Škola, učitel
Dodžang (todžang) – škola bojového umění („Sál Cesty“)
Kjosanim – pomocný instruktor při výcviku (1.kup)
Kup – žákovský technický stupeň
Kwan – budova, hala
Kwandžangnim – vyšší mistr a učitel (4.-6. dan), odborný vedoucí škol
Sabomnim – mistr a učitel (1.-3. dan), vedoucí praktického výcviku
Dan (tan) – mistrovský technický stupeň
Dan / kup čedo – systém technických stupňů
Dan / kup simsa – zkoušky na technické stupně
Dobok (tobok) – tradiční oděv pro výcvik
Dodžunim (todžunim) – velmistr (7. dan a výše), vedoucí organizace, zakladatel stylu

Povely, komunikace
Čcharjot – pozor
Andža – sednout
Anijo – ne
Annjong – pozdrav používaný v dodžang MUSADO (tento korejský pozdrav má v závislosti na formálnosti situace různé podoby a významy)
Annjong hasejo – dobrý den
Čaba, kodžong – držet, uchopit, připevnit
Čojong – ticho
Čulso – do řady
Čunbi – připravit
Čwaro tora – vlevo v bok
Iriwa – pojďte sem
Irosot – vztyk
Kalljo – rozdělit
Kamsa hamnida – děkuji
Kjesok – pokračujte, bojujte
Kjongne – ukloňte se, pozdravte se úklonou
Konnun – kráčet vpřed, kupředu
Kubi – ohýbat, ohnout
Kuman – stop, ukončete, končit
Modu – všichni
Muknjom – meditujte
Naran(h)i – vedle sebe, současně
Ne, je – ano
Palli, palli – pohyb, honem honem
Paro – zpět, připravte se
Pusugi – rozbít, roztříštit, zničit
Putčaba – popadnout, sevřít, uchopit
Sidžak – začněte
Siot – pohov
Tolmjo – točte se, otáčejte se
Turo – nadzvednout, dát nahoru
Tűro tora – čelem vzad
Uro tora – vpravo v bok

Pásma, směry, strany
Olgul – obličej, též pásmo od ramen výše
Momtchong – střední část těla, též pásmo od pasu po ramena
Are – dolů, spodní část těla, též pásmo od pasu dolů
Ap – přední, vpředu, před
Jop – boční, bokem
Tung – záda, zadní strana
Tű – vzad
Pande – naproti, opačná strana
An – uvnitř, dovnitř
Pakkat(ch) – ven, zevnitř ven, vně, vnější
Ű – nahoře, nahoru, vzhůru
Kkoa – šikmo, příčně, přes, křížem
Otkoro – kříž, překřížit
Moa – zavřený, spojený, dohromady
Me – čelní, čelem
Nerigi – dolů
Ön – levý, doleva
Orun – pravý, doprava
Olljo – nahoru
Sudžik – vertikálně
Úderové plochy, části těla
Apčumok – předek pěsti
Čumok (kwon) – pěst
Hori – záda
Ip – ústa
Jopčumok – boční strana pěsti
Kjonggol – holeně, přední strany nohou
Mok – krk
Mom – tělo
Mori – hlava
Murup(ch) – koleno
Palkchal – vnější (malíková hrana nohy)
Palmok – kotník
Pchal – paže
Pchalkup – loket
Pchalmok – zápěstí
Pchalttuk – předloktí
Son – ruka
Sonnal – vnější (malíková) hrana ruky
Tchok – brada
Tüčchuk – pata, patní kost
Tungčumok – zadní strana pěsti

Postoje
Ap sogi – krátký čelní postoj
Apkubi sogi – dlouhý čelní postoj
Čučchum sogi – boční postoj
Čunbi sogi – informační (výchozí) postoj
Kima sogi – postoj „jezdec na koni“
Őbal sogi – postoj na jedné noze
Sogi – postoj
Terjon sogi – bojový (univerzální) postoj

Pohyby
Jočjo – zezdola nahoru, táhnout nahoru
Korum – krok
Kuburjo – ohýbat, zahýbat
Kullo – povalovat se, válet se
Nulljo – tisknout
Pitchuro – kroutit
Tolgi – otáčení v postoji, otáčivý pohyb
Tolljo – obloukový, okrouhle
Tőmjo – protáhnout
Tondžigi – vrhat, házet
Ttűmjo – skok, výskok, skokem
Won – kruhový pohyb, kruh

Kopy
Apčchagi – čelní kop
Čchagi – kop nohou
Jopčchagi – boční kop
Murup(ch) ččikki – kop kolenem
Nerjočchagi – kop seshora dolů
Nulljočchagi – zastavovací (protlačovaný) kop
Pal – chodidlo
Palkupčchagi – kop patou shora dolů
Pitchuročchagi – kop obloukem zevnitř
Tari – noha
Tolljočchagi – obloukový kop
Ttűočchagi – kop ve výskoku
Tűrročchagi – kop z otočky

Údery
Ččikki – seknutí, bodnutí
Čirugi – přímý úder
Jočjo čirugi – úder pěstí (hák) zezdola nahoru
Jopsonnal čikki – boční sek malíkovou hranou ruky
Kolgi – hák, hákovat (zaháknutí, zavěšení)
Kwansu čirugi – přímý úder špičkami prstů
Kwon (čumok) čirugi – přímý úder pěstí
Menčumok ččikki – sek (kladivový) pěstí
Pande kwon čirugi – přímý (nestejnostranný) úder pěstí
Patchangson ččikki – sek patkou dlaně
Patchangson čirugi – přímý úder patkou dlaně
Pchalkup čikki – úder loktem
Rikwon čikki – sek kloubama pěsti
Sonnal ččikki – sek malíkovou hranou ruky

Kryty
Makki – kryt, blok
Olgul makki – kryt pro horní pásmo
Momtchong makki – kryt pro střední pásmo
Are makki – kryt pro spodní pásmo
An makki – kryt z vnějšku dovnitř
Anpchalmok makki – kryt vnitřní stranou předloktí
Pakkat(ch) pchalmok makki – kryt předloktím z vnitřku ven
Otkoro makki – kryt z překřížených rukou
Tungkwon makki – kryt hřbetem ruky
Patchangson makki – kryt dlaní

Zápas, boj
Čaju terjon – volný boj, souboj
Kihap – bojový výkřik
Kjorugi – cvičný boj
Musung – nerozhodně
Pančaju terjon – volný boj poloviční silou
Pche – prohrál
Sung – vyhrál
Terjon – cvičný boj, sparing

Zbraně
Čangbong – dlouhá tyč
Čunbong – střední tyč
Kchal – nůž
Kom – meč
Pong – tyč
Pučche – vějíř
Danbong (tanbong) – krátká (mistrovská ) tyč

Korejské číslovky
Hana – jedna
Tul – dvě
Set – tři
Net – čtyři
Dasot – pět
Josot – šest
Ilgop – sedm
Jodol – osm
Ahop – devět
Jol – deset

Sinokorejské číslovky
Il – jedna
I – dvě
Sam – tři
Sa – čtyři
O – pět
(r)juk – šest
čchil – sedm
pchal – osm
ku – devět
sip – deset

Ostatní
Čangbi – bojová skupina
Čong – energie z vnějšku
Čwason insa – meditace a pozdrav v sedu
Hap – harmonie, jednota ducha a těla
Hogu – obrana těla, bezpečnost
Inne – trpělivost
Ki – životní (vnitřní) energie
Kjongne – pozdrav, zdravení
Kodžong – zpevnění, pevně a silně stát
Sin – duševní (mentální) energie
Sindžong – důvěřovat a následovat
Son – učení o čistotě ducha
Sujang – výchova k lidství
Tchegukki – korejská národní vlajka
To (to) – podstata, filozofie, „Cesta“
Um-jang – kladné a záporné síly
Kum – kov
Tcho – země
Mok – dřevo
Hwa – oheň
Su – voda