Kurzy, školení a služby WMA

WMA již od roku 1989 organizuje nebo provádí různé doplňkové semináře a školení nejen pro své členy, ale také pro laickou i odbornou veřejnost. Většina těchto služeb je zaměřena především na branné aktivity, prevenci kriminality, sebeobranu, bezpečné chování, ochranu měkkých cílů a také na ochranu dětí a mládeže před vlivem sociálně-patologických jevů.

Školení a výcvik probíhá vždy pod záštitou některého z klubů MUSADO MCS nebo školy TM, registrovaných ve WMA. Každý klub i škola jsou svým doplňkovým programem specifické. Vlastní činnosti provádí tým vyškolených instruktorů WMA s mnohaletou praxí ve svých oborech, případně ve spolupráci s prověřenou externí organizací. Naši instruktoři jsou schopni v různém časovém rozmezí vycvičit jak jednotlivce, tak i skupinu v požadovaných dovednostech. Dle konkrétního zadání klienta je také možné vytvořit i výcvikové programy nebo akce přesně na míru účastníků.

Mezi základní nabídku kurzů, školení a služeb WMA patří:

* Sebeobrana a zásady bezpečného chování (pro ženy, mládež a seniory),

* Profesní sebeobrana pro ozbrojené složky, bezpečnostní sbory a IZS,

* Praktické kurzy ,,Ochrana měkkých cílů“ pro zvýšení kvalifikace,

* Situační a bojová střelba, boj se střelnými zbraněmi,

* Taktické chování (při zatýkání, poutání, v objektu, při kontrole vozidla),

* Lanové aktivity, výškové práce,

* Přístrojové potápění,

* Parašutistický výcvik,

* Techniky Survival (přežití v terénu a v extrémních podmínkách),

* Kurzy první pomoci,

* Taktická nebo defenzivní jízda vozidly,

* Team building,

* Kondiční příprava, sportovní výživa,

* Masérské, rekondiční a regenerační služby,

* Bezpečnostní poradenství,

* a další …..

Bližší informace o našich akcích najdete na tomto webu WMA, především v menu „Novinky„.

UPOZORNĚNÍ:

> Jestliže není ve zveřejněné informaci WMA uvedeno jinak, pak minimální počet účastníků pro uskutečnění akce je 10 osob. V opačném případě nemusí být akce ze strany WMA realizována.

> Není-li stanoveno jinak, pak rezervaci a zaplacení zálohy (poplatků) na účet WMA je nutné provést nejpozději 10 dní před konáním akce.

> Slevu pro organizované skupiny je nutné sjednat s organizátorem akce vždy předem.

> Provést změnu termínu, místa konání nebo rozsahu akce může pouze určený zástupce WMA. Jednotliví zájemci budou o vzniklé změně vyrozuměni nejpozději do 48 hodin před jejím zahájením.

> Není-li ve zveřejněné informaci WMA uvedeno jinak, pak storno přihlášky na akci musí být provedeno nejpozději 3 dny před jejím termínem. Zájemcům, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohli akce zúčastnit (bez zrušení přihlášky ve stanovené lhůtě) se uhrazená záloha nevrací.

> Při zrušení akce ze strany WMA budou uhrazené zálohy vráceny zájemcům v plné výši a to nejpozději do 15 dnů od termínu akce.

KONTAKT: V případě vážného zájmu o některou z výše uvedených služeb nás neváhejte kdykoliv osobně nebo písemně kontaktovat – využijte formulář dole – děkujeme.

Před odesláním svého dotazu prosím ale nejprve prostudujte pečlivě náš web WMA (např. „Časté dotazy – FAQ“). Z časových důvodů nejsme schopni na stále se opakující dotazy odpovídat. Předem děkujeme za pochopení.

    Odesláním tohoto kontaktního formuláře dávám dobrovolně správci WMA souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů a to v souladu s platným Nařízením GDPR. Jsem si vědom toho, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Prohlašuji, že jsem starší 16 let. Bližší informace o ochraně osobních údajů WMA naleznete v odkazu Organizace WMA/zpracovani-a-ochranu-osobnich-udaju