INSTRUKTORSKÉ LICENCE MMCS (výňatek 2-2016)

Každý instruktor je zásadním řídícím i kontrolním mechanismem WMA. Odpovídá za úroveň a bezpečnost výcviku, včetně dodržování všech souvisejících legislativních procedur. Pro konkrétní specifikaci pravomocí a odpovědnosti jednotlivých instruktorů MUSADO MCS (dále jen MMCS) jsou vedením WMA udělovány následující licence:

Rozdělení instruktorských licencí MMCS

 1. Národní licence B – Instruktor asistent MMCS
 2. Mezinárodní licence A – Hlavní instruktor MMCS

Základní oprávnění držitelů instruktorských licencí MMCS

Platný držitel některé z výše uvedených licencí WMA je oprávněn pod hlavičkou WMA provádět následující činnosti:

Národní licence B – Instruktor asistent MMCS

 1. – může samostatně organizovat výcvik MMCS pro příslušníky ozbrojených a bezpečnostních složek státu (max. do 1. Kup), pouze však v rámci své pobočky WMA (např. jen v Německu),
 2. – může založit a samostatně řídit vlastní klub MMCS,
 3. – může samostatně pořádat krátkodobé (propagační nebo komerční) kurzy sebeobrany MUSADO (např. pro IZS, ženy, dívky seniory apod.),
 4. – může asistovat při všech seminářích, kurzech a soustředěních WMA, které vede instruktor MMCS s licencí A,
 5. – může asistovat při zkouškách na technické stupně, které vede instruktor MMCS s licencí E (ZK).

Mezinárodní licence A – Hlavní instruktor MMCS

 1. – může samostatně organizovat výcvik MMCS pro příslušníky ozbrojených a bezpečnostních složek státu (max. do výše svého dosaženého technického stupně) a to v rámci celé WMA,
 2. – může založit a samostatně řídit několik vlastních klubů MMCS,
 3. – může samostatně pořádat krátkodobé (propagační nebo komerční) kurzy sebeobrany MUSADO (např. pro IZS, ženy, dívky seniory apod.),
 4. – může samostatně organizovat mezinárodní semináře, kurzy a soustředění MMCS,
 5. – může asistovat při zkouškách na technické stupně nebo pro vydání licencí WMA, které vede instruktor MMCS s licencí E (ZK),
 6. – v případě jmenování hlavním instruktorem WMA je oprávněn řídit činnost některé národní pobočky MMCS WMA.

Platnost instruktorských licencí MMCS

 1. – všechny výše uvedené instruktorské licence MMCS platí 3 roky od data jejich vystavení,
 2. – licence může být odebrána vedením WMA z důvodů uvedených v Provozní směrnici WMA,
 3. – podmínky pro udržení a obnovu licence jsou uvedeny v Provozní směrnici WMA.