WORLD MUSADO ASSOCIATON

Headquarters of WMA Prague – Czech Republic

(Choose your language | Wähle deine Sprache | Choisissez votre langue | Elige tu idioma)

VSTUPTE | ENTER | EINGEBEN | INGRESAR

(Výchozí nastavení je pro český jazyk. | The default setting is for the Czech language. | Die Standardeinstellung ist die tschechische Sprache. | La configuración predeterminada es para el idioma checo.)

MUSADO® se dělí na dvě velké skupiny. Vyberte si tu, která vás více zajímá:

MUSADO Military combat system

Tato část je určena výhradně pro výcvik armádních nebo policejních složek. Je založena na původním pragmatickém poslání bojových umění – přežít a zvítězit!

Výcvik MUSADO MCS je rozdělen do čtyř samostatných částí:
– Basic hand to hand combat –
– Basic stick fighting for combat – 
– Knife self-defence for combat –
– Knife fighting and advanced combat skill –

MUSADO Traditional

Tato část je určena civilním osobám a zájemcům o výcvik bojových technik v tradičním stylu. Ve své podstatě proto vychází především z principů nastolených koncem 19. století buddhistickými mnichy – bojové umění jako „Cesta“ k osobnímu sebezdokonalování, duševnímu růstu, zachování tělesné kondice a sebepoznání.

Dělí se dále na čtyři samostatné výukové programy:
– Wae Gong –
– Nae Gong –
– Shin Gong –
– Moo Gi Gong –

Oficiální stránky MUSADO®. MUSADO® je moderní a velmi dynamický systém sebeobrany a boje zblízka.

Hlavním instruktorem a velmistrem tohoto stylu byl pan Herbert Grudzenski ze SRN (+20. 9. 2012). Ten po 20ti letech tréninku bojových umění, převážně korejských, obdržel od svého hlavního učitele KANG-BYUNG SUN titul SULSA, tedy mistr a učitel. Tento titul jej opravňoval založit vlastní školy a prosazovat vlastní styl výuky. A tak vzniklo MUSADO. To je přizpůsobeno více potřebám a možnostem Evropanů, ale ctí asijské technické a etické prvky.

Později byl na jeho základě, studijní skupinou pro boj zblízka, vytvořen ještě specifický tréninkový program, určený výhradně pro výcvik policejních a armádních složek – MILITARY COMBAT SYSTEM (MCS).

V současnosti je hlavním instruktorem pan Oldřich Šelenberk (čestný 7. DAN) z České republiky.